3forsikringstilbud

Status: Member
Join Date: 17th September 2020
Last Login: 17th September 2020 - 12:13
Real Name: Forsikringstilbud
Website: No Website
Occupation: Forsikringstilbud
Interests:

Photo Gallery
Topics Created
No forum topics created yet.
Topics Contributed
No forum topics contributed yet.

3forsikringstilbud

Link Posted 08/04/2021 - 13:12
En fuldstændig gratis og fantastisk bundsolid forsikringstjeneste med attraktiv prisreduktioner, der er til gavn for jer. Faguddannede forsikringsspecialister arbejder selvsagt på alle adresser for eksempel i region Syddanmark. Miljøbevidste forsikringsselskaber vil meget gerne lave blandt andet disse arbejdsopgaver: smykkeforsikring, campingvognforsikring, husforsikring og international familieforsikring.

Du beskriver bare den faktiske forsikringsopgave i tilbudsskemaet på mindre end 7½ minut (så kort tid tager det). Så bliver du kontaktet af op til tre forsikringsselskaber, som hver især leverer deres forsikringstilbud. Har du aldrig prøvet at kaste dig ud i smykkeforsikring, fritidshusforsikring eller bilforsikring, så er svaret at finde op til 3 tillokkende specialtilbud. Dækker forsikringen skader på legemsdele, der tidligere har været beskadiget? Spørgsmålene er mange, når du ønsker en forsikrings opgave løst.

3 tilbud forsikring
En undersøgelse foretaget af de nordiske forsikringsforbund viste således allerede i 1992, at markedsbaserede forsikringer alene androg 18 % af de samlede udbetalinger fra såvel private som offentlige forsikringsordninger. Siden da er velfærdssamfundets finansieringsproblemer blevet yderligere skærpet. Velfærdskommissionen har da også indgående behandlet spørgsmålet om samspil mellem offentlig og privat forsikring. Man påpeger i den forbindelse, at finansieringspresset på velfærdssamfundet i fremtiden kan føre til behov for en udbygning af private forsikringsløsninger for at aflaste de offentlige kasser. Det kan ske ved obligatoriske forsikringer, der omfatter alle, eller ved tilkøbsordninger der giver en forsikring ud over velfærdssamfundets tilbud til dem, der har ekstra behov.
Samtidig fremhæves det, at man i takt med en eventuel udbygning af private forsikringsmarkeder bør tilstræbe, at ydelser fra private ordninger koordineres med den offentlige sikringflf' Også Det Økonomiske Råds formandskab har i en redegørelse om dansk økonomi fremhævet, at private forsikringer kan afhjælpe finansieringsproblemet. Forsikring & Pension har ligeledes behandlet problemstillingen og har blandt andet slået til lyd for indgåelse af partnerskabsaftaler med politikere og myndigheder om løsningen af konkrete velfærdsopgaver.
Error
  • You must be a member for at least 30 days before you can post portfolio comments.